SMITTESPORING FOR SERVERINGSSTEDER

Mange restauranter velger nå å komme korona-situasjonen i forkjøpet ved å implementere tjenester for smittesporing. Med I’m Here kan gjestene enkelt skanne en QR-kode, sende SMS eller bruke nettleseren på mobilen for å melde sin ankomst.
SLIK FUNGERER DET:

Heng opp informasjon

Når du har kjøpt tilgang til I’m Here, så får du muligheten til å laste ned plakater med instruksjoner på hvordan dine gester kan registrere seg for smittesporing.

Deltagerne registrer seg selv

Besøkende registrer sin ankomst via QR-kode, SMS eller app. I’m Here oppbevarer informasjonen i 10 dager eller så lenge som kreves av lokale forskrifter.

Smittesporing

Dersom en av gjestene dine får påvist smitte, så kontakter du oss. I’m Here vil deretter bistå kommunen i smittesporing med utveksling av informasjon.

Må man ha smittesporing?

Per dags dato (21.09.2020) er det et krav fra regjeringen om at alle  offentlige arrangementer må legge til rette for effektiv smittesporing.
Det er også ett krav til serveringssteder i Bergen, samt en sterk oppfordring i Oslo. Regjeringen oppfordrer alle i Norge til å drive med besøksregistrering for å enkle prosessen med smitteoppsporing. Det gjør at man lettere kan oppdage og spore smitte i etterkant. For restauranter og serveringsteder er ikke kravet det samme, men slik situasjonen er per nå endrer reglene seg fort. Bransjen kan muligens da pålegges samme krav som breddeidretten med tanke på smittesporing.

Det er lurt å være forberedt og få gjestene til å føle seg tryggere ved å implementere en løsning allerede i dag. Om du bestiller I’m Here får du umiddelbar tilgang der du og din restaurant har lagt til rette for god og effektiv smittesporing.

Personvern i fokus

I dagens koronasituasjon så er det fortsatt viktig å vektlegge personvern. Mange løsninger strekker ikke til, fordi man oppbevarer informasjon usikkert eller man ikke har kontroll på hvem som kan se hva. Det brukes papirlapper, Excel-ark og Google Forms, men disse kommer til kort uten gode rutiner. Viktige aspekter her er datasikkerhet, sletting og utlevering av kritisk informasjon til de rette instanser.

I 2018 kom GDPR-reglene som gjorde reglene rundt personvern enda strengere for hele Europa. Selskaper i Norge må følge GDPR-reglene og i følge Datatilsynet kan brudd på dette straffes med bøter.

Med I’m Here så avlastes kundene, og vi tar oss av personopplysningene slik at du slipper å tenke på det. Vi krypterer og oppbevarer datapunktene trygt oss, og de slettes automatisk etter gjeldende regler. Vi deler ikke dine kunders data med noen foruten om offentlige myndigheter for å hjelpe til med smitteoppsporing.

fra 299​,-

pr. mnd. ekskl. mva.

Ingen bindingstid og ingen ekstra kostnader!

Systemet er klart med en gang du har bestilt!