SMITTESPORING FOR

FYLKER OG KOMMUNER
BARNEHAGE OG SKOLE
INDUSTRI OG ENTREPRENØRER
BYGG- OG ANLEGGSVIRKSOMHET

I covid-19-forskriften er det satt en del krav til hvordan man skal gjennomføre arrangementer på offentlige steder. Blant annet står det at arrangøren skal ha oversikt over hvem som er tilstede for å kunne bistå ved en eventuell senere smitteoppsporing.

Registreringsprosessen kan være tidskrevende og det er ikke så lett å vite om man gjør alt riktig med tanke på personvern. Ved å bruke I’m Here kan deltagerne selv registrere seg med QR-kode, SMS eller nettleser på mobilen og derfor lette på registreringsarbeidet. I tillegg tar tjenesten seg av personvern, GDPR og sletting av data.

 

Passer for blant annet:

– Rådhus, kommunale- og fylkeskommunale bygg, idrettshaller, svømmehaller, bibliotek, sykehjem, helsehus, politistasjon, brannstasjon, tinghus

– Barnehage, skoler, høgskoler, universiteter, fagskoler, undervisning, kurs

– Snekkere, rørleggere, byggmestere, entreprenører, anleggsarbeidere, elektrikere, bilmekanikere, båtbyggere

– Industri, oljeplattformer, reketrålere, fiskere, bondegårder, fabrikker, produksjonslokaler, lager, laboratorier, gjenvinning, sirkulærøkonomi

SLIK FUNGERER I’M HERE:

Heng opp informasjon

Etter at du har kjøpt tilgang til I’m Here får du muligheten til å laste ned plakater med instruksjoner på hvordan dine besøkende og deltagere kan registrere seg for smittesporing.

Deltagerne registrer seg selv

Besøkende registrer sin ankomst via QR-kode, SMS eller app. I’m Here oppbevarer informasjonen i 10 dager eller så lenge som kreves av lokale forskrifter.

Smittesporing

Dersom en av deltagerne dine får påvist smitte kontakter du oss. I’m Here vil deretter bistå kommunen i smittesporing med utveksling av informasjon.

Mindre adminstrasjon

Ved å bruke I’m Here slipper man å tenke på smittesporing på arrangementer og møter. Man frigjør tid til andre oppgaver så man kan ha fokus der det trengs.

Når en gjest eller deltager ankommer kan de enkelt registrere seg med QR-kode, SMS eller via nettsiden.

Vi tar trygt vare på datapunktene i vår krypterte database i 10 dager (eller så lenge som kreves av lokale forskrifter) før de slettes.

For offentlige utleielokaler og grendehus

I’m Here passer perfekt for arrangementer på utleielokaler grendehus. Med tjenesten får de som leier mindre å tenke på og det blir lettere å overholde reglene for smittesporing.

Hvert lokale eller sted får sin unike plakat og kodeord som gjestene kan bruke, og som vi senere kan bruke til eventuell smittesporing.

Hva med personvern og GDPR?

I koronasituasjonen vi befinner oss i er det viktig å forsatt vektlegge personvern. Mange løsninger strekker ikke til fordi man oppbevarer informasjon usikkert eller man ikke har kontroll på hvem som kan se hva. Papirlapper, Excel-ark og Google Forms kommer til kort uten gode rutiner for datasikkerhet, sletting og utlevering.

I 2018 kom også GDPR-reglene som gjorde reglene rundt personvern enda strengere for hele Europa. Selskaper i Norge må også følge GDPR-reglene og i følge Datatilsynet kan brudd straffes med bøter.

Med I’m Here slipper tar vi oss av personopplysningene slik at du slipper å tenke på det. Vi oppbevarer datapunktene trygt hos oss og sletter de atuomatisk etter gjeldene regler. Vi vil ikke dele dataene til dine gjester med noen foruten om offentlige myndigheter for å hjelpe til med smitteoppsporing.

fra 299​,-

pr. mnd. ekskl. mva.

Ingen bindingstid og ingen ekstra kostnader!

Systemet er klart med en gang du har bestilt!