SMITTESPORING FOR KIRKE OG MENIGHETER

Koronasituasjonen byr på nye utfordringer når vi skal samles. Reglene om hvordan vi skal håndtere smittevern på arrangementer endrer seg stadig. Det har nå kommet krav om at arrangør skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå ved en eventuell senere smittesporing. Med I’m Here blir smittesporingen mye enklere ved at deltagerne selv kan registrere sin ankomst til arrangementet.

Covid-19-forskriftens §13 sier at det stilles krav om at man skal ha oversikt over deltakere som deltar på et arrangement. Derfor er det viktig at man registrer alle som møter opp på f.eks. dåp, bryllup, begravelse eller andre arrangementer. Ved hjelp av den digitale tjenesten I’m Here kan gjestene selv registrere seg med QR-kode, SMS eller nettleser på mobilen og derfor lette på registreringsarbeidet. I tillegg tar tjenesten seg av personvern, GDPR og sletting av data.

SLIK FUNGERER I’M HERE:

Heng opp informasjon

Etter at du har kjøpt tilgang til I’m Here får du muligheten til å laste ned plakater med instruksjoner på hvordan dine gjester og besøkende kan registrere seg for smittesporing.

Besøkende registrer seg selv

Besøkende registrer sin ankomst via QR-kode, SMS eller app. I’m Here oppbevarer informasjonen i 10 dager eller så lenge som kreves av lokale forskrifter.

Smittesporing

Dersom en av gjestene dine får påvist smitte kontakter du oss. I’m Here vil deretter bistå kommunen i smittesporing med utveksling av informasjon.

Enklere for alle

Med I’m Here er det lettere både for arrangør og deltagere å følge reglene for smittesporing. Selv om ansvaret ligger hos arrangøren ser vi at deltagere også glad i enkle løsninger som sparer tid. Med tydelige plakater som viser hvordan man kan registrere seg med både QR, SMS og nettleser på mobil, blir deltagerregistreringen en lek. Det er like enkelt som pen og papir, men mye bedre for smittevern og personvern.

Hva med personvern og GDPR?

I dagens koronasituasjon så er det fortsatt viktig å vektlegge personvern. Mange løsninger strekker ikke til, fordi man oppbevarer informasjon usikkert eller man ikke har kontroll på hvem som kan se hva. Det brukes papirlapper, Excel-ark og Google Forms, men disse kommer til kort uten gode rutiner. Viktige aspekter her er datasikkerhet, sletting og utlevering av kritisk informasjon til de rette instanser.

I 2018 kom GDPR-reglene som gjorde reglene rundt personvern enda strengere for hele Europa. Selskaper i Norge må følge GDPR-reglene og i følge Datatilsynet kan brudd på dette straffes med bøter.

Med I’m Here så avlastes kundene, og vi tar oss av personopplysningene slik at du slipper å tenke på det. Vi krypterer og oppbevarer  datapunktene trygt oss, og de slettes automatisk etter gjeldende regler. Vi deler ikke dine kunders data med noen foruten om offentlige myndigheter for å hjelpe til med smitteoppsporing.

fra 299​,-

pr. mnd. ekskl. mva.

Ingen bindingstid og ingen ekstra kostnader!

Systemet er klart med en gang du har bestilt!