SMITTESPORING FOR IDRETTEN

Endelig er breddeidretten igang igjen for de under 20 år, men ikke alt er som før koronasituasjonen. Vi må nå forholde oss til krav fra myndighetene om hvordan vi skal håndtere smittevern, publikum og smitteoppsporing. Heldigvis finnes I’m Here som kan ta seg av sistnevnte.

Etter retningslinjer fra Norges Idrettsforbund (les mer her) må idrettsklubbene nå legge til rette for at smittesporing kan gjennomføres i etterkant hvis smitte oppdages. Det vil si at man må ha oversikt over hele publikum, i tillegg til utøvere og hjelpeapparat. For å gjennomføre dette på en sikker og effektiv måte er det lurt å ta i bruk I’m Here som en digitale registreringstjeneste. I`m Here hjelper klubbene også å følge det strenge personvernreglementet og GDPR.

SLIK FUNGERER I’M HERE:

Heng opp informasjon

Etter at du har kjøpt tilgang til I’m Here, så får du muligheten til å laste ned plakater med instruksjoner på hvordan dine publikum, deltagere og besøkende kan registrere seg for smittesporing.

Deltagerne registrer seg selv

Besøkende registrer sin ankomst via QR-kode, SMS eller app. I’m Here oppbevarer informasjonen i 10 dager eller så lenge som kreves av lokale forskrifter.

Smittesporing

Dersom en av deltagerne dine får påvist smitte, så kontakter du oss. I’m Here vil deretter bistå kommunen i smittesporing med utveksling av informasjon.

Praktiske løsninger

Det er mange som ønsker å komme tilbake til  en normal hverdag i idretten, men koronasituasjonen gjør at man får flere ting på ta hensyn til. Lagledere, frivillige, kampverter og mange andre føler på frustrasjonen ved å måtte registrere deltagere og gjester på papirlapper, Excel-ark eller Google Forms. Det er ikke lett å holde oversikt på hvem som har ansvar for dette eller om man oppbevarer de personlige opplysningene man samler inn på en forsvarlig måte.

Med I’m Here kan idrettslagene lette på arbeidet ved å implementere en alt-i-ett løsning for smittesporing. Da er det bare å henge opp plakater og sørge for at publikum tar frem mobilen og registrerer seg. Resten av tiden kan man bruke på å ha fokus på det man brenner for.

Hva med personvern og GDPR?

I dagens koronasituasjon så er det fortsatt viktig å vektlegge personvern. Mange løsninger strekker ikke til, fordi man oppbevarer informasjon usikkert eller man ikke har kontroll på hvem som kan se hva. Det brukes papirlapper, Excel-ark og Google Forms, men disse kommer til kort uten gode rutiner. Viktige aspekter her er datasikkerhet, sletting og utlevering av kritisk informasjon til de rette instanser.

I 2018 kom GDPR-reglene som gjorde reglene rundt personvern enda strengere for hele Europa. Selskaper i Norge må følge GDPR-reglene og i følge Datatilsynet kan brudd på dette straffes med bøter.

Med I’m Here så avlastes kundene, og vi tar oss av personopplysningene slik at du slipper å tenke på det. Vi krypterer og oppbevarer  datapunktene trygt oss, og de slettes automatisk etter gjeldende regler. Vi deler ikke dine kunders data med noen foruten om offentlige myndigheter for å hjelpe til med smitteoppsporing.

fra 299​,-

pr. mnd. ekskl. mva.

Ingen bindingstid og ingen ekstra kostnader!

Systemet er klart med en gang du har bestilt!