Personvernerklæring for I`m Here

I`m Here er utviklet og driftet av Adapted AS, heretter kaldt I`m Here.

I`m Here behandler personopplysninger på vegene av bedriften du registrer deg hos og blir derfor kalt en databehandler.

Bedriften du registrer deg hos er ansvarlig for personopplysningene dine og blir derfor kalt for den behandlingsansvarlige.

Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Det viktig at du vet hva slags personopplysninger vi behandler og hvordan de blir behandlet, slik at du kan ivareta dine rettigheter etter personvernlovgivningen.

Kort oppsummert:

Personvernerklæringen i sin helhet:

Vi samler inn dine personopplysninger hver gang du bruker I`m Here til å registrere deg hos en bedrift.

Formålet for behandlingen av dine personopplysninger er for å bidra i arbeidet med smitteoppsporing for offentlige myndigheter.

Når du sender oss dine opplysninger er dette så du i etterkant kan kontaktes dersom du har vært utsatt for koronasmitte.

Grunnlaget for å behandle dine personopplysninger er for å bidra i arbeidet med smitteoppsporing for offentlige myndigheter.

Dette gjøres for at helsemyndigheter kan kontakte deg i etterkant om du har vært utsatt for koronasmitte.

Vi lagrer dine data kryptert med sikker RSA kryptering. Dette er en av de sikreste måtene å lagre data på og sørger for at din persondata aldri er eksponert for uvedkommende.

I`m Here har en IKT-driftsmodell der vi drifter alt av våre systemer selv.  All data lagres dette på servere innenfor EU.

Dine opplysninger deles kun med helsemyndigheter som driver smitteoppsporing dersom du har vært utsatt for koronasmitte.

Vi lagrer dine personopplysninger i den tidsperioden som kreves av de forskriftene som er gjeldene for lokasjonen du registrer deg hos.

Normalt er dette 14 dager som spesifisert i covid-19-forskriften. Etter denne perioden blir dine personopplysninger automatisk slettet.

Du har rettighet til:

  • innsyn
  • retting
  • sletting
  • begrensning
  • protestering mot behandlingen
  • dataportabilitet
  • klage oss inn for Datatilsynet


Det kan kreves av unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett som databehandleren er underlagt at dine rettigheter blir begrenset av hensyn til viktige allmenne interesser. Dette er tilfellet med covid-19-forskriften eller lokale tiltak fra offentlige myndigheter relatert til smitteoppsporing.

Du kan kontakte oss på [email protected] for å utøve dine rettigheter.

Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven.
Ta kontakt med oss på telefon 91 79 79 46 eller epost [email protected] dersom du har en klage.

Vår tjeneste kan inneholde lenker til andre nettsteder. Hvis du klikker på en tredjeparts lenke, blir du sendt til den tredje partens nettsted. Vi anbefaler på det sterkeste at du gjennomgår personvernreglene for hvert nettsted du besøker.

Vi har ingen kontroll over og påtar oss intet ansvar for innholdet, retningslinjer for personvern eller praksis for tredjeparts nettsteder eller tjenester.

Om du skulle ha ett ønske om å kontakte oss kan du gjøre det på følgende måte:
E-post: [email protected]
Telefon: 91 79 79 46