Hvor lenge skal vi ha smittesporing og besøksregistrering?

Det er dessverre ikke noe fasit på hvor lenge pandemien vil vare, men basert på informasjon fra myndighetene er smittesporing noe av det siste man slutter med når pandemien er over.
Odd Jørgen Røland

Odd Jørgen Røland

Daglig leder I'm Here

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Smittesporingen fungerer

Hvor lenge skal vi ha smittesporing og besøksregistrering?
Det er dessverre ikke noe fasit på hvor lenge pandemien vil vare, men basert på informasjon fra myndighetene er smittesporing noe av det siste man slutter med når pandemien er over.

Smittesporingen fungerer
For å holde pandemien i sjakk er det viktig å slå ned nye smittetilfeller. Den mest effektive måten å stoppe ny smitte på er å drive smittesporing. Da vil personene som potensielt har vært utsatt for smitte, få muligheten til å isolere og teste seg.

Når et smittet menneske ikke smitter flere, vil smitteveien stoppe hos vedkommende. For å kunne drive smittesporing må myndigheten ha tilgang til kontaktinformasjonen til mennesker som har oppholdt seg på samme sted, til samme tid. I tilfeller der det har vært smitte vil man effektivt kunne varsle nærkontakter slik at man hindrer videre smitte i befolkningen.

Smittesporing og besøksregistrering stopper i det øyeblikket pandemien eller viruset ikke sees som en trussel for samfunnet. Foreløpig kommer det stadig nye varianter av Korona som setter gjenåpning på pause og det jobbes hardt for å slå ned lokale utbrudd.

Kanskje er svaret på spørsmålet stilt innledningsvis, at besøksregistrering og smittesporing opphører når korona er over. Kanskje er denne typen registrering noe vi må leve med så lenge pandemi anses som en trussel mot Norge. Men en ting er sikkert; smittesporing er den mest effektive måten å ha kontroll på nye utbrudd.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Odd Jørgen Røland

Odd Jørgen Røland

Daglig leder I'm Here