Hvorfor besøksregistrering?

Det har kommet nye regler gjeldene fra 27. mai, som forplikter deg som aktør i næringslivet. Næringer som serveringssteder, arrangement, varemesser og til dels høyere utdanning er nå pålagt å bruke besøksregistrering.

Publisert: 27.05.2021 – Sist oppdatert: 27.05.2021 kl 12:54
Digital besøksregistrering har blitt standarden for å registrere besøkende under pandemien.

Det er også anbefalt i andre næringer å benytte seg av besøksregistrering som en del av regjeringens strategi på å slå ned smitte. Vi leser om trinn en, trinn to, trinn tre osv. og vi forstår at det er vanskelig å forstå.

Det er mye vi ikke vet om hvordan man håndterer en pandemi, men det vi vet er at smittesporing er det siste tiltaket som blir fjernet. For så lenge det er smitte en plass, må smitten slås ned, og det vil alltid være nødvendig å spore hvor smitten kommer fra.

Det du som aktør i serveringsbransjen, arrangement, varemesser og høyere utdanning må vite er at du er pålagt å registrere dine besøkende med navn og telefonnummer. Dette skal du oppbevare i maksimalt 14 dager. Dette er pålegg fra myndighetene.

Mange aktører velger å registrere med besøkene med pen og papir.

Odd Jørgen Røland, daglig leder i I'm Here
Odd Jørgen Røland, daglig leder i I’m Here mener at pen og papir ikke er godt nok.
Holder det med penn og papir?
– Nei, svarer daglig leder i I’m Here, Odd Jørgen Røland, og utdyper:

– Nei, fordi jo flere mennesker som tar i samme penn, jo høyere sannsynlighet for smitte.

– Nei, fordi neste mann som skriver seg på lista vil ha tilgang til personopplysningene til de som skrevet ned navnet sitt tidligere på listen.

– Nei, fordi dette er også en ineffektiv løsning som krever mye manuelt arbeid, da personopplysninger skal til enhver tid oppbevares trygt og makuleres etter nøyaktig 14. dager.

– Nei, fordi dersom det skulle bli et smitteutbrudd hos en av dine gjester må du overlevere lister til smittesporingsteamet i kommunen. Dette må gjøres digitalt, så du må da bruke mye tid på å føre over all dataen til et regneark. Til syvende og sist skal du sende disse kryptert. Da personopplysninger ikke skal sendes ukryptert per e- post.
Med I’m Here får du på mange måter en forsikring. Du slipper alt dette, og kan fokusere på drift.
Publisert: 27.05.2021 – Sist oppdatert: 27.05.2021 kl 12:54